Tag Archives: tiêm vaccine COVID-19

Điều cần biết khi đưa trẻ 5-11 tuổi ở TP.HCM đi tiêm vaccine Covid-19

Điều cần biết khi đưa trẻ 5-11 tuổi ở TP.HCM đi tiêm vaccine Covid-19 Phụ huynh cần chuẩn bị giấy tờ chứng minh nhân thân và cung cấp đầy đủ thông tin của trẻ tại điểm tiêm vaccine. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hiền Minh, Phó trưởng Đơn vị tiêm chủng, Bệnh viện Đại học […]