Author Archives: bloghoctap.edu.vn

Hệ tiêu hóa – Hệ miễn dịch: Mối liên kết cho sức khỏe

2 1647313500632512720685 0 0 856 1369 crop 16473135479781002709587

Hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch đều đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe con người. Nhưng ít ai biết rằng, 70% hệ miễn dịch biểu mô tập trung ở hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa cũng là nơi tham gia sản xuất các yếu tố miễn dịch cho cơ thể. Tiêu hóa […]